Réalisation

Studio créatif Lunivers S.à r.l.s

Duarrefstrooss, 2
9990 Weiswampach
Luxembourg

TVA: LU32261175

Web Hosting / Datacenter

Ex2

CP 70161 Québec STN Québec-Centre,
G2K 0A2
Québec, Québec
CANADA

https://www.ex2.com/company/about-us


Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Superstage vzw stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met Superstage kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en BTW nummer indien van toepassing). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

De verwerking van persoonsgegevens

Superstage vzw verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. Gegevens worden meegedeeld door personen zelf bij een bij het boeken van een of meer tickets.

Dit zijn onder andere volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam en Naam
  • Adres
  • E-mail
  • BTW-nummer indien van toepassing

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen;

Superstage vzw verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

  • Om u op de hoogte te houden van onze activiteit (u kan zich ten allen tijde uitschrijven uit deze berichtgeving);
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Voor de verdere uitvoering van onze overeenkomsten,
  • U te informeren over wijzigingen aan onze diensten en producten;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist – in dit geval zal het doel van de verwerking zal zich duidelijk maken door de handeling op zich;

Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, overdragen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, naar het e-mailadres office@clubsuperstage.comVia deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen de voorgeschreven termijnen. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er dus een hoog risico is, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd conform de Verordening.

Volgende rally's

22-24 november 2024

ypres-regularity

Laatste fotos

Laatste video

Ypres Historic Regularity 2023 Video

Ypres Historic Regularity 2023 Video