Een “Media Pass” is een werkinstrument dat uitsluitend bedoeld is voor en gebruikt mag worden door leden van de pers. Om een accreditatie aan te vragen, volg je de onderstaande instructies correct en zorgvuldig. Zorg dat alle vereiste informatie aan de juiste persoon en op het juiste adres is afgeleverd. Het niet correct volgen van de procedure zal de aanvraagprocedure vertragen en mogelijk voor een afwijzing zorgen.

In geen enkel geval zullen reclamebureaus, public relations agentschappen of gelijkaardige bedrijven en organisaties geaccrediteerd worden als media. Ardeca Ypres Rally Belgium zal ook geen accreditaties toestaan aan vertegenwoordigers (persverantwoordelijken of anderen) van sponsors, leveranciers, teams, deelnemers, enz.

ACCREDITATIE CRITERIA

Alle accreditatie-aanvragen zullen beoordeeld en desgevallend goedgekeurd worden door de Press Officer van de Ardeca Ypres Rally, tevend de Media Officer van het Belgian Rally Championship (Hugo Van Opstal hugo.vanopstal@ypresrally.com) conform de volgende principes en procedures:

  • Respecteren van de deadline voor de accreditatie-aanvraag
  • Voldoen aan alle vereiste voorwaarden van de procedure
  • Zich engageren om te publiceren over de Ardeca Ypres Rally
  • Voldoen aan de criteria inzake oplage en kwaliteit

Media accreditatie deadlines

Opening accreditatie-aanvragen : 8 mei 2023
Sluiting accreditaties : 16 juni 2023

Media accreditatie procedure

Accreditatie-aanvragen moeten via dit online formulier gedaan worden. Documenten kunnen gemaild worden naar de Press Officer : hugo.vanopstal@ypresrally.com

Media die een aanvraag indienen moeten een formele opdrachtbevestiging uploaden getekend door de Hoofdredacteur van de publicatie of het agentschap, samen met bewijzen van recente publicaties van journalistiek werk of fotowerk van de persoon op wiens naam de accreditatie wordt ingediend.

Press Officer
Hugo Van Opstal
Press Officer
mob: +32 (0)477 37 68 68
e-mail: hugo.vanopstal@ypresrally.com

Media Accreditaties & Persruimte
Media Centre
Novotel Ieper Centrum
Sint Jacobsstraat 15
8900 Ypres (Belgium)
tel: +32 (0)56 89 43 92
e-mail: media@ypresrally.com

Opening Accreditations & Media Centre

DayDateRally HQMedia Centre
Tuesday20 June10.00 – 19.00
Wednesday21 June09.00 – 18.0014.00 – 20.00
Thursday22 June10.00 – 18.0010.00 – 20.00
Friday23 June10.00 – 22.0009.00 – 22.00
Saturday24 June08.30 – 22.0008.00 – 22.00